dr hab. Edward Chwieduk

E-mail: chwieduk@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6014

profesor UAM

edek svalbard

Zainteresowania naukowe:

 • Rugosa, konodonty
 • młodszy paleozoik
 • taksonomia, stratygrafia, paleoekologia, paleogeografia
 • biogeneza, wczesne etapy ewolucji życia na Ziemi
 • Arktyka
Streszczenia

2011

 • Chwieduk E., 2011 – The nature of changes of natural environment in Late Carboniferous and Early Permian on western Spitsbergen. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie 19: 27

2003

 • Chwieduk E., 2003 – Polakkfjellet – Treskelen – Sorkapp. Warsztaty Geomorfologiczne „Spitsbergen 2003” na temat Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu: 147-157
 • Chwieduk E., 2003 – Przegląd Geologiczny – redakcja artykułów z XVIII Konferencji Naukowej Paleontologów 51: 243-262

2000

 • Chwieduk E., 2000 – Stratygraficzne i tektoniczne znaczenie fauny koralowcowej z pogranicza dewonu i karbonu na Pomorzu Zachodnim. LXXII Zjazd PTG w Poznaniu
 • Chwieduk E., 2000 – Dewońsko-karbońskie koralowce Rugosa oraz ich znaczenie stratygraficzne i ekologiczne na przykładzie Pomorza Zachodniego. Przewodnik do XVII Konferencji Paleontologów. Kraków

1998

 • Chwieduk E., 1998 – Górnodewońskie i dolnokarbońskie koralowce Rugosa z wybranych rdzeni wiertniczych Pomorza Zachodniego. Streszczenia Zeszytów PTG, Poznań

1995

 • Chwieduk E., 1995 – Budowa morfologiczna, kolonijność i ekologia korali z rodzaju Oligophylloides Różkowska, 1969. III Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

1992

 • Chwieduk E., 1992 – Stratygrafia konodontowa franu z Wietrzni (Góry Świętokrzyskie). Materiały z 62 zjazdu PTG w Poznaniu: 108
Artykuły
2019

 • Chwieduk E., 2019. Prowincjonalna pozycja zach. Kanady, a osobnicze koralowce Rugosa dolnego karbonu basenu Liard – wstępne wyniki. [W:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii, Kowalewski G., Rasała M. (red), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

2015

 • Chwieduk, E., 2015. Czym jest życie i jak się zmieniało? Krótki przegląd wybranych koncepcji od starożytności do początków XXI wieku. [W:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii, Kowalewski G., Rasała M. (red), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 151-163, ISBN 978-83-7986-086-9

2013

 • Chwieduk E., 2013 – Palaeogeographical and palaeoecological significance of the Uppermost Carboniferous and Permian rugose corals of Spitsbergen. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geologia 23: 1-270, ISBN 978-83-232-2556-0, ISSN 0239-7560 [PDF]

2011

 • Chwieduk E., 2011 – Pochodzenie życia – wyjątkowy akt samorództwa? Wydawnictwo Naukowe UAM: 1-151

2009

 • Chwieduk E., 2009 – Polish palaeontological research in the Arctic. Geologos: 133-143
 • Chwieduk E., 2009 – Early Permian solitary rugose corals from Kruseryggen (Treskelodden Fm., Hornsund area, southern Spitsbergen). Geologos: 57-75

2007

 • Chwieduk E., 2007 – Middle Permian rugose corals from the Kapp Starostin Formation, South Spitsbergen (Treskelen Peninsula). Acta Geologica Polonica 57: 281-304

2005

 • Chwieduk E., 2005 – Late Devonian and early Carboniferous Rugosa from Western Pomerania, northern Poland. Acta Geologica Polonica 55: 392-433

2001

 • Chwieduk E., 2001 – Biology of the Famennian heterocoral Oligophylloides pachythecus. Palaeontology 44: 1189-1226