Główne kierunki badań

Badania paleozoicznych bezkręgowców – głownie koralowców i gąbek, ich interakcji miedzy innymi organizmami i środowiskiem życia.
W szczególności:

  • badania paleozoicznych koralowców stref mezo- i afotycznych
  • badania wpływu wielkiego wymierania późnodewońskiego na zmiany ewolucyjne koralowców i towarzyszącej fauny z głębszych stref dewońskiego morza w Anty-Atlasie (Maroko)
  • badania interakcji między koralowcami i innymi grupami organizmów morskich w paleozoiku
  • badania faun koralowcowych z nietypowych środowisk podmorskich wypływów hydrotermalnych i zimnych wysięków paleozoiku
  • badania podmorskich faun kryptycznych paleozoiku
  • badania konwergencji wybranych grup koralowców tabulata i ich z ich współczesnymi analogami – koralowcami z grupy Coenothecalia
  • badania permo-karbońskich koralowców Rugosa, ich znaczenie biostratygraficzne, paleogeograficzne i paleoekologiczne oraz ich biologia i tafonomia
  • badania stromatoporoidów (gąbek) dewońskich, ich taksonomia, ekologia i paleogeografia.