Pracownia Paleobiologii Środowiskowej

ul. Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48-61-829 6013

Pracownia Paleobiologii Środowiskowej powstała w styczniu 2020 roku i od jej powołania kieruje nią prof. dr hab. Błażej Berkowski. Pomimo, że jest to jednostka młoda to tradycje jej badań są znacznie starsze gdyż została ona przekształcona z Zakładu Paleontologii i Stratygrafii, który był jednym z najstarszych zakładów Instytutu Geologii powstałego w 1991 roku. Pierwszym kierownikiem i założycielem zakładu był prof. dr hab. Jarzy Fedorowski. Zakład Paleontologii i Stratygrafii ma jednak jeszcze starsze tradycje badań paleontologicznych, gdyż wcześniej część jego pracowników tworzyła od lat 50-tych Zakład Paleozoologii PAN, kierowany przez prof. dr hab. Marię Różkowską, która wraz z profesorem Jerzym Fedorowskim założyła uznaną na świecie szkołę badań nad koralowcami paleozoicznymi. Obecni pracownicy pracowni tworzą w dalszym ciągu zespół badawczy kontynuujący w dużej mierze badania koralowców paleozoicznych, choć oprócz nich także paleozoicznych gąbek.

Zagadnienia badawcze koncentrują się jednak obecnie na nieco innym profilu badań. Oprócz badań taksonomicznych, większość związana jest z wykorzystaniem koralowców do interpretacji paleośrodowiskowych i paleogeograficznych oraz analiz ich interakcji z innymi organizmami. Wszyscy pracownicy i doktoranci pracowni realizują w większości jako kierownicy projekty badawcze NCN. Obecnie dotyczą one analiz paleogeograficznych i peloekologicznych koralowców z syluru Gotlandii, dewonu Maroka, Belgii, Australii a także karbonu i permu Kanady i Spitzbergenu. Naukowcy i doktoranci pracowni aktualnie współpracują z wieloma paleontologami, geologami i biologami z różnych jednostek naukowych Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski) oraz z zagranicy (Uniwersytet Liege, Uniwersytet Erlangen, Uniwersytet Zurich, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Geological Survey Canada, CSIRO Marine and Atmospheric Research Tasmania).