Ważne terminy

paleo2016pasekboczny1 marca 2016 – drugi komunikat

1 maja 2016 – ostateczny termin wczesnej rejestracji uczestnika konferencji (http://pps.home.amu.edu.pl/paleo2016/rejestracja/) oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej

30 czerwca 2016 – ostateczny termin późnej rejestracji uczestnika konferencji
(http://pps.home.amu.edu.pl/paleo2016/rejestracja/), uiszczenia opłaty konferencyjnej i nadsyłania abstraktów.
Zwracamy uwagę na wyższy koszt uczestnictwa w konferencji w przypadku później rejestracji.

1 września 2016 – trzeci komunikat ze szczegółowym programem konferencji