Organizatorzy

paleo2016pasekbocznyPolskie Towarzystwo Geologiczne
Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Rektor UAM
prof. dr hab. Jerzy Fedorowski – Rektor UAM w latach 1990-1996
prof. dr hab. Józef Górski – Dyrektor Instytutu Geologii UAM
prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Komitet organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Błażej Berkowski – przewodniczący
Dr Karina Apolinarska – sekretarz
Prof. UAM dr hab. Edward Chwieduk
Dr Kamilla Pawłowska
Dr Dominik Pawłowski
Dr Paweł Wolniewicz
Mgr Mateusz Antczak
Mgr Jan Król