Program konferencji

ŚRODA   21 WRZEŚNIA
WYCIECZKA – Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
Osoby biorące udział w wycieczce poinformowane zostaną o szczegółach mailowo
17.00 – 20.00  Rejestracja uczestników
18.00 – …  IceBreaker – Instytut Geologii UAM

CZWARTEK  22 WRZEŚNIA
8.30 – …  Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30  Uroczyste otwarcie Konferencji
9.30 – 10.50  SESJA PLENARNA – sala 61
Przewodnicząca sesji:  Anna Kozłowska
9.30 – 9.50  Jerzy Fedorowski
Wzgardzona taksonomia
9.50 – 10.10  Mariusz Kędzierski, Alfred Uchman, Zbigniew Sawłowicz, Antonino Briguglio
Czy Trichichnus isp. to (bio)geobateria?
10.10–10.30  Grzegorz Racki, Joachim Szulc
Nowe dane o stratygrafii kajpru kościonośnego Górnego Śląska
10.30 – 10.50  Ewa Olempska
Zespół kambryjskich mikroskamieniałości z głębokich wierceń północnej Polski

10.50 – 11.10  Przerwa kawowa

11.10 – 12.30  SESJA PLENARNA – sala 61
Przewodniczący sesji:  Edward Chwieduk
11.10 – 11.30  Michał Ginter, Stanisław Skompski
Mikroskamieniałości chrzęstnoszkieletowych z karbonu Lubelszczyzny
11.30 – 11.50  Jarosław Stolarski
Koralowce Scleractinia wobec globalnych zmian klimatu
11.50 – 12.10  Michał Zatoń, Lucas Mouro
Osłonki larwalne chruścików (Insecta: Trichoptera) z dolnego permu Brazylii
12.10 – 12.30  Anna Żylińska, Ewa Świerczewska-Gładysz, Zbigniew Szczepanik, Maciej J. Bojanowski, Marcin Barski, Ewa Olempska
Najstarszy zespół biotyczny kambru Gór Świętokrzyskich w Kotuszowie

12.30 – 13.15  Lunch
13.15 – 16.00  WYCIECZKA – Rezerwat Meteoryt Morasko

16.00 – 17.40   SESJA REFERATOWA 1 – sala A
Przewodniczący sesji:  Mariusz Kędzierski
16.00 – 16.20  Alina Chrząstek, Rafał Sołczerski
Skamieniałości śladowe skorupiaków z dolnych warstw Idzikowskich (Stary Waliszów, rów górnej Nysy Kłodzkiej)
16.20 – 16.40  Katarzyna Frankowiak, Sławomir Kret, Maciej Mazur, Anders Meibom, Marcelo V. Kitahara, Jarosław Stolarski
Mikrostruktura szkieletu jako wskaźnik symbiozy z bruzdnicami u dzisiejszych i kopalnych Scleractinia
16.40 – 17.00  Agata Jarzynka, Jadwiga Ziaja, Maria Barbacka, Grzegorz Pacyna
Triasowe i jurajskie paprocie centralnej i południowej Polski – taksonomia i paleoekologia
17.00 – 17.20  Danuta Olszewska-Nejbert
Znaczenie stratygraficzne jeżowców nieregularnych w utworach górnej kredy Polski pozakarpackiej
17.20 – 17.40  Ewa Świerczewska-Gładysz, Zofia Dubicka
Kredowe gąbki ze żwirów neogeńskich Bełchatowa – ich znaczenie w badaniach taksonomicznych kopalnych litistidów.

16.00 – 17.40   SESJA REFERATOWA 2 – sala B
Przewodniczący sesji:  Michał Ginter
16.00 – 16.20  Błażej Berkowski, Michał Jakubowicz, Zdzisław Bełka
Kryptyczne zespoły osobniczych rugozów ze środkowego dewonu Maroka
16.20 – 16.40  Paweł Filipiak, Hubert Szaniawski
Wczesno dewońskie namatofity z Podola (Ukraina)
16.40 – 17.00  Muszer Jolanta, Katarzyna Królewiecka, Aleksandra Strzoda
Redepozycja górnego wizenu w osadach namuru Sudetów na przykładzie Konradowa i Jugowa
17.00 – 17.20  Jakub Nowicki
Nowe spojrzenie na paradoxididy z Góry Słowiec (Góry Świętokrzyskie)
17.20 – 17.40  Michał Rakociński
Wzrost aktywności mikrobialnej w morskich środowiskach jako zapis kryzysów biotycznych – przykłady z późnego dewonu Polski południowej

17.40 – 18.30  SESJA POSTEROWA
Przewodniczący sesji:  Błażej Berkowski
Mateusz Antczak
Potencjalne przyczyny zróżnicowania ornamentacji obojczyków Metoposaurus krasiejowensis
Marta Bąk, Agnieszka Ciurej, Beata Naglik, Paweł Dulemba
Pikoplankton z utworów kambryjskich formacji łupków z Gór Pieprzowych
Krzysztof Broda, Michał Rakociński
Ślepe trylobity Trimerocephalus z famenu Kowali – implikacje paleośrodowiskowe
Edward Chwieduk
Koralowcowe środowiska ekologiczne Basenu Spitsbergeńskiego pogranicza karbonu i permu
Alina Chrząstek
Sinusichnus ?sinuosus Gibert, 1996 z dolnego wapienia muszlowego w Raciborowicach Górnych (synklinorium północnosudeckie).
Patrycja Dworczak, Piotr Szrek
Późnodewońskie plakodermy z rodzaju Aspidichthys z Gór Świętokrzyskich
Piotr Janecki, Adam Bodzioch, Jakub Kowalski, Maciej Ruciński
Nietypowa czaszka cyklotozaura z Krasiejowa
Jakub Kowalski, Adam Bodzioch, Maciej Ruciński, Piotr Janecki
Wstępna analiza różnorodności małych kręgowców z Krasiejowa
Anna Kozłowska
Odrodzenie się fauny retiolitowej po wydarzeniu lundgreni w górnym homerze (sylur)
Jan J. Król, Michał Jakubowicz
Paleoekologia koralowców Tabulata z Aferdou el Mrakib (wschodni Antyatlas, żywet, Maroko): wyniki wstępne
Marcin Pałdyna
Wstępne wyniki badań nad późnojurajskimi norami z kamieniołomu Owadów Brzezinki (Polska środkowa)
Katarzyna Płonka
Otwornice ze środkowo mioceńskich mułowców z Krakowa–Ruczaju – analiza paleontologiczna i paleoekologiczna
Edwin Sieredziński
Koncepcje pochodzenia skrzydła owadów a paleozoiczny materiał kopalny
Weronika Wierny, Zofia Dubicka, Katarzyna Frankowiak
Ocena stanu zachowania skorupek otwornic poprzedzająca analizy geochemiczne
Adam Wierzbicki, Mariusz Kędzierski
Analiza zespołów nannoplanktonu wapiennego pogranicza kredy i paleogenu w profilu Bąkowiec, jednostka skolska
Paweł Wolniewicz
Charakterystyczne zespoły stromatoporoidów z dewonu Polski

19.00 – …  Uroczysty obiad – Instytut Geologii UAM

PIĄTEK   23 WRZEŚNIA
9.00 – 10.40   SESJA REFERATOWA 3 – sala A
Przewodniczący sesji:  Grzegorz Racki
9.00 – 9.20  Krzysztof Broda, Michał Zatoń
Złożony system sensoryczny zachowany w kutykuli późnodewońskich stawonogów Thylacocephala
9.20 – 9.40  Michał Jakubowicz, Błażej Berkowski
Co izotopy stabilne mówią o ekologii i ewolucji paleozoicznych koralowców Rugosa?
9.40 – 10.00  Marcelina Kondas
Wstępne wyniki badań palinologicznych późnodewońskich osadów z odsłonięcia Peak 959 (Montana, USA)
10.00 – 10.20  Jolanta Muszer, Anna Górecka-Nowak, Ryszard Kryza, Czesław August
Nowe dane na temat biostratygrafii i chronostratygrafii osadów karbońskich w Sudetach
10.20 – 10.40  Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak, Ewelina Szczepańczyk
Wstępne dane paleobotaniczne  z „formacji” zagórzańskiej (ems), Bukowa Góra, Góry Świętokrzyskie

9.00 – 10.40   SESJA REFERATOWA 4 – sala B
Przewodniczący sesji:  Tomasz Sulej
9.00 – 9.20  Karina Apolinarska, Mariusz Pełechaty, Annette Kossler, Eugeniusz Pronin, Daria Noskowiak
Możliwości i ograniczenia zastosowania składu izotopowego (δ13C i δ18O) muszli mięczaków w badaniach paleolimnologicznych
9.20 – 9.40  Wojciech Krawczyński
Wzory barwne na muszlach ślimaków paleozoicznych
9.40 – 10.00  Aldona Kurzawska, Gwidon Jakubowski
Mięczaki mioceńskie na stanowiskach archeologicznych Polski
10.00 – 10.20  Dominik Pawłowski
Przydatność szczątków Cladocera  w rekonstrukcjach warunków hydroklimatycznych w osadach starorzeczy
10.20 – 10.40  Katarzyna Szczepaniak
Inkluzje rodziny Chironomidae w żywicach kopalnych i subfosylnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

10.40 – 11.00  Przerwa kawowa

11.00 – 12.20   SESJA REFERATOWA 5 – sala A
Przewodnicząca sesji:  Anna Żylińska
11.00 – 11.20  Kamilla Pawłowska
Mammuthus–Coelodonta kompleks faunistyczny ze środkowego i późnego plejstocenu Polski: Stratygraficzna i tafonomiczna perspektywa
11.20 – 11.40  Agata Semba, Urszula Ratajczak, Kamilla Pawłowska, Adam Nadachowski, Piotr Wojtal, Andrey V. Shpansky, Dmitriy G. Malikov, Tatiana V. Krakhmalnaya, Krzysztof Stefaniak
Szczątki kostne piżmowoła Ovibos moschatus ZIMMERMAN, 1780 z obszaru Polski i Europy Środkowej na tle występowania tego gatunku w Eurazji
11.40 – 12.00  Edwin Sieredziński
Ewolucyjne pochodzenie zębów a dokumentacja paleontologiczna
12.00 – 12.20  Krzysztof Owocki, Barbara Kremer, Hevre Bocherens
Sezonowe zmiany środowiska  zapisane w izotopach tlenu i węgla ze szkliwa zębów Tarbosaurus bataar (późna kreda, Mongolia)

11.00 – 12.20   SESJA REFERATOWA 6 – sala B
Przewodniczący sesji:  Michał Zatoń
11.00 – 11.20  Klaudia Kardynał, Jakub Kowalski, Adam Bodzioch, Monika Kowal-Linka
Szczątki małych kręgowców z Retu (wczesny trias) z Gogolina (województwo opolskie, Polska)
11.20 – 11.40  Tomasz Sulej
Mały gad szybujący z Krasiejowa
11.40 – 12.00  Tomasz Szczygielski, Daniel Tyborowski
Nowy durofagiczny żółw morski z jury Polski
12.00 – 12.20  Elzbieta M. Teschner, Dorota Konietzko-Meier
Analiza populacji metopozaurów z późnego triasu w Krasiejowie na podstawie badań histologicznych kości długich

12.20 – 13.20  Lunch

13.20 – 14.20   SESJA  REFERATOWA 7 – sala A
Przewodnicząca sesji:  Danuta Olszewska-Nejbert
13.20 – 13.40  Szymon Górnicki
Historia rekonstrukcji wizerunków dinozaurów
13.40 – 14.00  Kamil Gruntmejer, Dorota Konietzko-Meier, Adam Bodzioch
Histologiczna zmienność i jej wpływ na mechanikę czaszki triasowego płaza Metoposaurus krasiejowensis (Temnospondyli) z Krasiejowa
14.00 – 14.20  Tomasz Szczygielski
Znaczenie późnotriasowych żółwi z rodziny Proterochersidae z Polski i Niemiec dla zrozumienia najwcześniejszej ewolucji Testudinata

13.20 – 14.20   SESJA REFERATOWA 8 – sala B
Przewodnicząca sesji:  Ewa Roniewicz
13.20 – 13.40  Marta Bąk
Cykle sedymentacji mikrolamin radiolariowych jako wskaźnik paleośrodowiska w kredowych utworach Zachodniej Tetydy związanych z globalną anoksją oceaniczną
13.40 – 14.00  Alina Chrząstek, Monika Wypych
Skamieniałości śladowe z piaskowców kwarcowych (koniak) z synklinorium północnosudeckiego (okolice Czapli)
14.00 – 14.20  Katarzyna Janiszewska,  Jarosław Stolarski
Szkielet pod kontrolą? – biomineralizacja koralowców w zmieniającym się oceanie

14.30    Zakończenie Konferencji
15.00     WYCIECZKA  – Skamieniałości w Zabytkach Poznania