Materiały konferencyjne

paleo2016pasekbocznyIstnieje możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie Geologos. Manuskrypty (sformatowane zgodnie z wymogami pisma) należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 na adres geologos@amu.edu.pl.