Koszty uczestnictwa w konferencji

paleo2016pasekbocznyWczesna rejestracja, do dnia 1 maja 2016 roku:

  • 200 zł – studenci, doktoranci
  • 300 zł – pozostali uczestnicy

Późna rejestracja, do dnia 30 czerwca 2016 roku:

  • 300 zł – studenci, doktoranci
  • 400 zł – pozostali uczestnicy

Powyższy koszt obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w kolacji powitalnej (grill) 21 września, uroczystym obiedzie w dniu 22 września, przerwy kawowe, uczestnictwo w wycieczce do Rezerwatu Morasko oraz w wycieczce „Miejskiej”.

Koszt wycieczki do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego to 150 zł.
Realizacja wycieczki uzależniona jest od liczby chętnych.
Zwracamy uwagę, iż wycieczka obejmuje zjazd do kopalni na głębokość około 1000 m, który nie jest wskazany dla osób z chorobami serca.

Numer konta, na które należy dokonywać opłat związanych z uczestnictwem w konferencji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule przelewu prosimy wpisać:
K00000566 oraz Imię i Nazwisko osoby, której opłata dotyczy