Informacje dla prelegentów oraz autorów posterów

paleo2016pasekbocznyPlanowany czas wystąpień to 15 minut + 5 minut na dyskusję.

Prosimy o przygotowanie prezentacji w formie elektronicznej, preferowane formaty to PowerPoint lub PDF.

Maksymalny rozmiar posterów to A0 (1189 x 851 mm) w układzie pionowym lub A1 w układzie poziomym (851 x 594 mm).