Wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów

paleo2016pasekbocznyMaksymalna objętość abstraktu nie może przekraczać 2 stron A4. Abstrakt powinien być przygotowany w formacie doc. lub docx., według poniższego wzoru:

Tytuł referatu/posteru (wraz z wersją angielską) – czcionka Arial 12 pkt bold,

Autorzy – czcionka Arial 12 pkt, afiliacja oznaczona numerami w indeksie górnym, imię (-ona), nazwisko (-a) autora (-ów), nazwa i pełny adres instytucji, adres e-mail – czcionka Arial 11 pkt,

Treść abstraktu – czcionka Arial 11 pkt; ilustracje (ryciny, tabele, fotografie) czarno-białe. W tekście należy zaznaczyć miejsce wstawienia figur i tabel, a pliki graficzne zgrupować w osobnych plikach w formacie tif., jpg., tabele w formacie doc., docx., xls., xlsx.

Marginesy 2,5.

Interlinia 1,5.

Literatura cytowana – czcionka Arial 10 pkt.

Sposób cytowania w tekście oraz zapis cytowanej literatury zgodny z wytycznymi czasopisma Geologos: geologos.com.pl/authors.php

Powyższe informacje dotyczą zarówno abstraktów referatów jak i posterów.